×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Despre rețea

Clienții noștri sunt foarte importanți pentru noi și vrem să ne asigurăm că sunt la fel de importanti si pentru dvs.

Acceptam numai aplicatii de la profesionisti de tatuaje care au:

Un site web cu numele lor etichetat în mod clar în portofoliul lor.
Un profil media social unde interacționează cu clienții lor
Calitate afișată în conformitate cu cerințele aplicației SoundWaves Tattoo
 Informațiile inexacte, înșelătoare sau care lipsesc vă vor descalifica cererea.

Vă rugăm să completați informațiile de mai jos pentru a vă înscrie în Rețeaua artiștilor SoundWaves Tattoo. Abia asteptam sa lucram cu dumneavoastra.

 ENGLISH

About the network

Our customers are very important to us and we want to make sure they are just as important to you.

We only accept applications from tattoo professionals who have:

A website with their names clearly labeled in their portfolio.
A social media profile where they interact with their clients
Quality displayed according to SoundWaves Tattoo application requirements
Inaccurate, misleading or missing information will disqualify your request.

Please fill out the information below to sign up for the SoundWaves Tattoo Artists Network. We're just waiting to work with you.

TOP
Close